Wydrukuj tę stronę

XXIII Spotkanie Młodych – Lednica2000

Za nami XXIII Spotkanie Młodych – Lednica2000, które odbyło się 1 czerwca na Polach Lednickich.W tym roku przeżywaliśmy je pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”.

Oprócz tańców i śpiewów charakteryzujących te coroczne spotkania, mieliśmyokazję w znacznym stopniu pogłębić swoją wiarę. Było to możliwe poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, uroczystej Eucharystii, ale także dzięki kierowanym do nas słowom,przesłaniomi świadectwom. Na specjalnym polu spowiedzi mogliśmy też doświadczyć owocnej łaski sakramentu pokut. Do ciekawych momentów tego dnia z pewnością można zaliczyć błogosławieństwo. Nie była to jednak taka „zwyczajna” czynność. Tym razem, to my, z wyciągniętymi nad kapłanami rękoma modliliśmy się o dobrych spowiedników. Dla wielu wiernych okazało się to niezwykłym przeżyciem. Podczas spotkania pojawiło się wiele nawiązań do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w styczniu w Panamie.

Wśród prezentów jakie otrzymaliśmy na tegorocznej Lednicy była pieczęć, na której wypisane jest siglum z Pieśni nad pieśniami. Pieczęć ma być symbolem tego, że każdy człowiek został opieczętowany Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania, a także tego, że Chrystus zapieczętował w każdym swoją miłość. Oprócz pieczęci dostaliśmy również specjalnie przygotowany rachunek sumienia „Poznaj moje serce, czyli lednicka droga do spowiedzi”.

Spotkanie to rozbudziło w nas niezwykłe uczucia, które pozostaną w naszych sercach aż do kolejnych przeżyć, a te - już 6 czerwca 2020 r.