Wydrukuj tę stronę

SPRZĄTANIE ŚWIATA

24 września 2019 roku uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkola w Chrząblicach, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Miała ona również pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Oddział przedszkolny sprzątał teren wokół szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy 2 i 3 zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki dobrej pogodzie oraz zapałowi dzieci, akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Dzieciom towarzyszyli wychowawcy: Marta Wasielczyk oraz Lidia Ciemniewska wraz z panią Marleną Badeńską.

                                                                                                                  MW