Menu Zamknij

SPRZĄTANIE ŚWIATA

16 września 2022 roku przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci oraz jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów przedsięwzięcia. Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dzieci i młodzież zdają sobie sprawę z tego, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi (recykling).

W związku z akcją odbyły się w naszej szkole dwa konkursy ekologiczne:

  • dla uczniów klas IV-VIII – „Krótki film o ekologii”, którego przedmiotem było przygotowanie krótkiego filmu poruszającego problematykę śmieci w środowisku naturalnym. Konkurs jeszcze trwa, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku.
  • dla uczniów klas I-III – „Nie wszystko na wysypisko”. Zadaniem uczestników było

nadanie drugiego życia odpadom i stworzenie z nich zabawek. Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac, które zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie. Wybór najciekawszych prac nie był łatwym zadaniem, gdyż większość zabawek wykonanych z surowców wtórnych urzekało pomysłowością, różnorodnością i oryginalnym wykonaniem. Dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, gratulujemy pomysłowości, a wszystkich zachęcamy do tego, by nie śmiecić i segregować odpady.

J. Rosicka