Menu Zamknij

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Zdrowie jest rzeczą nadrzędną. Nasze działania na rzecz ochrony zdrowia koncentrują się przede wszystkim na profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom. Szkoła Podstawowa w Galewie wzięła więc udział w akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej chorób zakaźnych ph. „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Celem akcji jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Choroby zakaźne bardzo szybko się szerzą, dlatego tak ważna jest znajomość zasad profilaktyki chorób zakaźnych. Nasi uczniowie wzięli udział w różnorodnych zajęciach, podczas których poznali wiarygodne informacje na ten temat. Zdobyta wiedza pozwoli im skutecznie zapobiegać chorobom zakaźnym.

W przedszkolach odbyły się pogadanki na temat higieny osobistej i konieczności szczepień.  Dzieci przypomniały sobie zasady prawidłowego mycia rąk i ząbków. Słuchały bajeczek i wierszyków o higienie, oglądały też bajeczki o złych wirusach. Wykonały prace plastyczne związane z tematem.

Klasy I-III w ramach tygodnia dla profilaktyki uczestniczyły w pogadankach na temat zdrowego trybu życia, wzmacniania odporności  i korzyści płynących ze szczepień ochronnych. Uczniowie obejrzeli krótką bajkę edukacyjną o zarazkach, śpiewali piosenki poruszające tematykę walki z wirusami. Podczas zajęć plastycznych stworzyli z plasteliny przestrzenne modele wirusów.

Dla uczniów klas starszych podczas zajęć z wychowawcą przeprowadzono pogadanki na temat roli szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób zakaźnych, zasad działania szczepionek oraz ich skuteczności. Dzieci obejrzały film edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych. Podczas lekcji wykorzystano materiały informacyjne GIS. Dzieci wykonały również gazetki klasowe o tematyce profilaktycznej.

Na korytarzu szkolnym zawisły ulotki i informacje dotyczące akcji, a w szkole odbył się konkurs na model bakterii i wirusa ph. „Choruję, bo mnie atakuje”.

J. Rosicka