Menu Zamknij

Turnus w Rogoźnie

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Turnus dla klasy III 
PROGRAM: Profilaktyka uzależnienia od komputera i Internetu. Rozwijanie kluczowych umiejętności życiowych: profilaktyka agresji i przemocy. „Jak być dobrym kumplem, dobrą koleżanką?” Uczestnictwo w grupie+ rozwijanie umiejętności komunikacji: zwiększenie wiedzy w zakresie komunikacji, uświadomienie znaczenia aktywnego słuchania, rozwijanie umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi, poznawanie barier komunikacyjnych i ich znaczenia podczas porozumiewania się, uświadamianie roli niewerbalnych komunikatów w procesie porozumiewania się. Tolerancja: „Można różnić się pozytywnie”. Przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji, wykluczeniu. Radzenie sobie ze stresem-jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Metoda projektowa: „Projekt Pasja”. Profilaktyczne działania alternatywne: treningi twórczości metodą decoupage; treningi piłkarskie, zajęcia z przygotowania motorycznego; zajęcia i zabawy integracyjne, w tym: Just Dance, teleturnieje interaktywne.