Menu Zamknij

„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 20 stycznia 2023 r. w naszej szkole podsumowano wyniki etapu gminnego Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brudzewie.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, upowszechnianie oraz utrwalanie zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także przybliżanie humanitarnej służby pożarniczej, którą pełnią strażacy oraz rozwój uzdolnień plastycznych.  Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego w naszej szkole wpłynęło 46 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Autorzy tych prac zostali nagrodzeni na etapie gminnym, a nagrody wręczali: Cezary Krasowski – wójt Gminy Brudzew, Romuald Rumiejowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brudzewie, Piotr Maciaszek –  Z-ca Komendanta Gminnego  ZOSP RP w Brudzewie,  Wioletta Bukowska – Dyrektor Szkoły w Galewie

Wyniki konkursu:

I grupa – przedszkola:
– Natalia Marszałek
– Nikola Dysma
– Natalia Matusiak
– Amelia Walczak
– Zuzanna Krzyżanowska

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – IV:
– Michalina Lipińska
– Natalia Sęk
– Julian Karczewski
– Kornelia Kazimierczak
– Agata Kubiak

III grupa – szkoła podstawowa klasy V – VIII:
– Maja Karbowa
– Aleksandra Perek

K. Kabot