Menu Zamknij

Dzień: 2022-11-04

ŻYWE OBRAZY

W listopadzie podczas lekcji języka polskiego w klasie VIII uczniowie analizowali obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Podsumowaniem zajęć było ćwiczenie dramowe polegające na zainscenizowaniu…