Menu Zamknij

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 08.05.2023r odbyły się warsztaty dla uczniów klas VIII z doradcą zawodowym z PPP w Turku . Celem spotkania było wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

M. Olek