Menu Zamknij

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023 JUŻ ZA NAMI!

Jubileuszowa 30. edycja Akcji Sprzątanie Świata – POLSKA przebiegała pod hasłem „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”. W myśl tegorocznego hasła połączyliśmy siły całej naszej szkolnej społeczności i 15 września wszyscy miłośnicy przyrody – mali i duzi – ochoczo  ruszyli, by pomóc planecie. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i sumiennością – zebrano 21 pełnych worków śmieci. Teren przy szkole, cmentarzu i kościele został solidnie posprzątany.
Każdego roku dzięki pracy wolontariuszy zbiera się setki ton śmieci – niestety ich liczba nie maleje! Na miejsce zebranych wyrzucane są nowe! My jednak nie rezygnujemy i co roku pełni zapału ruszamy w teren!
Jak widać, nie do wszystkich ludzi dociera apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim wszyscy zrozumieją, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.
Dzień ten niewątpliwie przypomniał uczniom, że należy dbać i szanować naszą przyrodę. Wszyscy mieli satysfakcję, że przyłączając się do akcji przyczynili się do poprawy stanu środowiska najbliższej okolicy. Oby efekty naszej pracy były widoczne jak najdłużej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji!!!

J. Rosicka