Menu Zamknij

PORUSZAJĄCA BAJKA O EMOCJACH

W dniach 25 – 26 października grupa 5-6 latków z Galewa i Chrząblic wzięła udział w zajęciach w ramach programu Poruszające Bajki o Emocjach. Zajęcia były prowadzone przez trenerów z Centrum Działań Profilaktycznych – panią Agatę i pana Damiana. Poruszające Bajki o Emocjach to jedyny spośród programów rekomendowanych dedykowany dla najmłodszych dzieci. Program rozwija zdolność do rozpoznawania i regulowania emocji oraz wyrażania ich w zdrowy sposób. Ponieważ działanie odbywa się na wczesnym etapie rozwoju, daje solidny grunt do rozwinięcia się umiejętności, które skutkują dobrostanem psychicznym i rozwinięciem się empatii wobec siebie oraz innych. Pomaga to dziecku w nawiązaniu głębokich relacji z innymi i lepszym rozumieniem samego siebie. Są to czynniki kluczowe w prewencji przyszłych problemów psychologicznych i zachowań ryzykownych.
Główne cele programu to: wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć, nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami.