Menu Zamknij

QUIZ RELIGIJNY

W marcu dzieci z klas IV- VII wzięły udział w quizie religijnym. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu Starego i Nowego Testamentu.
Celem konkursu było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, poszerzenie wiedzy na temat Pisma Świętego i historii chrześcijaństwa.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

U. Frącala