Menu Zamknij

Konferencja „Mediacje w szkole” – 13 grudnia 2022, Poznań

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Mediacje w szkole”, która odbędzie się  we wtorek 13 grudnia 2022 r.

Organizatorami konferencji są Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Wielkopolski Kurator Oświaty.

Konferencja poświęcona będzie mediacji w szkole, czyli działaniom, które podejmowane są od 2016 roku, na mocy podpisanego porozumienia, przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Samorząd Wielkopolskich Radców Prawnych, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Termin
13 grudnia 2022 r., godzina 10.00

Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Aleje Niepodległości 3461-713 Poznań

Adresaci
dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, kuratorzy sądowi, sędziowie

Zgłoszenia na konferencje poprzez formularz on-line

Największym dobrem i wartością mediacji jest umiejętność rozmowy. Dzięki mediacji możliwe jest rozwiązywanie trudnych sytuacji wynikających z napięć i konfliktów w szkole. Dobra komunikacja przydaje się w różnych sferach życia, zarówno tych osobistych, społecznych, jak i przyszłych zawodowych.

W czasie pandemii wiele problemów szkolnych nie miało szans na rozwiązanie, ponieważ bezpośrednia komunikacja interpersonalna młodych ludzi przeniosła się do sieci, stała się wirtualna.

Na konferencji spotkamy się w gronie profesjonalistów – dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, kuratorów sądowych, sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich,  by wspólnie zastanowić się jak odbudować i doskonalić osłabione kompetencje w zakresie przyjaznej komunikacji dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że mediacja wzbogaci stosowane metody wychowawcze, będzie sprzyjać budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami placówek. Mediacja może stać także się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź