Menu Zamknij

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

Dnia 26 października 2023r. uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter.
Pierwszoklasiści niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli przedstawić swój program artystyczny.  Utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczeństwem, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.
W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia…” – mówiła, dotykając piórem jak czarodziejską różdżką, ramion najmłodszych dzieci. Po pasowaniu uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor swój pierwszy dokument – legitymację szkolną. 
Tradycyjnie najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców oraz drobnych upominków wykonanych przez uczniów z klasy drugiej.

Życzę wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza szkoła była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdować nowe przyjaźnie, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Krzysztof Kabot