Menu Zamknij

LEKCJA WOS-u W URZĘDZIE GMINY W BRUDZEWIE

24 listopada 2023 roku na zaproszenie pana Wójta Cezarego Krasowskiego uczniowie klasy 7 i 8 odwiedzili Urząd Gminy w Brudzewie. Spotkanie rozpoczęło się w sali obrad Rady Gminy, w której powitał uczniów pan Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew, pan Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew, pan Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew, pani Małgorzata Jafra – Kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych.
Celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze strukturą organizacyjną urzędu oraz zadaniami realizowanymi przez samorząd gminny. Braliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego. Kto chciał to mógł wypełnić formularz konsultacyjny w sprawie nadania miejscowości Brudzew statusu miasta. Nie zabrakło również ciekawostek historycznych związanych z Brudzewem. Następnie Pan Sekretarz oprowadził nas po urzędzie. Młodzież została w ciekawy sposób zapoznana z zadaniami i rolą jaką spełnia Urząd Gminy w stosunku do mieszkańców.
Dużym powodzeniem cieszyła się wizyta w gabinecie Pana Wójta, w którym uczniowie siadali na fotelu włodarza Gminy Brudzew i robili pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie uczniowie  dostali drobne upominki.

Dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

L. Szafrańska