Menu Zamknij

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

W tym roku uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.  20 listopada to wyjątkowa data- rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na dzieci i ich prawa.

W  1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka,  w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci i dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także nasza placówka. W tej okazji w piątek 19 listopada w szkole dominował kolor niebieski. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele ubrali się w niebieskie stroje, korytarz i sale lekcyjne zostały ozdobione plakatami i pracami plastycznymi o tematyce praw dziecka. Nie zabrakło też prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych o tematyce praw dziecka, które skłoniły dzieci do wyrażania swoich myśli i opinii. Był to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

dyplom-unicef